Anunț abonamente trimestrul IV 2019

ANUNŢ

Abonamentele eliberate pentru trimestrul IV 2019 (octombrie, noiembrie, decembrie) valabile pentru 10 călătorii începand cu data de 01.11.2019 conform H.C.L. nr. 343/24.10.2019, îşi păstrează valabilitatea pentru 60 de călătorii.

Conducerea S.C. TROLEIBUZUL S.A.