Anunt de vanzare

S.C. TROLEIBUZUL S.A., cu sediul social in comuna Dumbrava Rosie, str. Stramutati nr. 21bis, judetul Neamt, identificata cu J27/691/1995, CUI: 7613398, reprezentata prin director general…