Reduceri şi gratuităţi 2019

Beneficiari ai gratuităţilor pe mijloacele de trasport în comun, pe raza municipiului Piatra-Neamţ, începând cu data de 01 ianuarie 2019; beneficiază următoarele categorii de persoane care au domiciliul în municipiul Piatra-Neamţ

Nr. Crt. Categoria care beneficiază Temei legal Locul unde se eliberează legitimaţiile de călătorie
1 Pensionari ale căror venituri lunare se situează până la  1.200 lei

 

Hotărârea Consiliului Local Piatra Neamţ Nr. 402 din 18.12.2018 Casa Abonamente Dispecerat Gară
2 Persoane persecutate din motive politice, etnice, deportaţi  şi cei care au satisfăcut stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961 Legea Nr. 118/1990, Legea Nr. 189/2000 şi Hotărârea Consiliului Local Piatra Neamţ Nr. 402 din 18.12.2018

 

Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra-Neamţ
3 Veterani şi văduve de război HCL nr. 402/2018 Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra-Neamţ
4 Persoane cu handicap grav și accentuat HCL nr.402/2018 Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra-Neamţ
5 Însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora HCL nr.402/2018 Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra-Neamţ
6 Însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora HCL nr. 402/2018 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra-Neamţ
7 Însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora HCL nr. 402/2018 Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra-Neamţ
8 Asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav HCL nr. 402/2018 Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra-Neamţ
9 Beneficiarii de ajutor social care efectuează ore de acţiuni de interes local HCL nr. 402/2018 Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra-Neamţ
10 Preşcolarii şi elevii care locuiesc în alte zone decât în cele arondate scolii şi care provin din familii ale caror venituri nete lunare pe membru de familie se situează până la 850 lei. HCL nr. 402/2018 Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra-Neamţ
11 Părinţii beneficiari de ajutor social care însoţesc copiii la grădiniţă şi în clasa I. HCL nr. 402/2018 Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra-Neamţ
12 Elevii care au obţinut premiul I, II sau III la olimpiadele naţionale. HCL nr. 402/2018 Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra-Neamţ
13 Elevii sportivi medaliaţi la concursurile naţionale şi internaţionale. HCL nr. 402/2018 Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra-Neamţ
14 Persoanele fără venituri în vârstă de până la 65 de ani HCL nr. 402/2018 Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra-Neamţ
15 Copiii sub 5 ani Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 972/2007